luật sư riêng

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản khác

Luật số 20/2012/QH13

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   D7F5DC     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 Nghị định 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018Nghị định 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. >> Download
Nghị định 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 Nghị định 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018Nghị định 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. >> Download
Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018 Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 14/6/2018. >> Download
Luật số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 Luật số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 14/6/2018. >> Download
Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. >> Download
Quyết định 395/QĐ-QLD ngày 21/6/2018 Quyết định 395/QĐ-QLD ngày 21/6/2018Quyết định 395/QĐ-QLD ngày 21/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. >> Download
Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. >> Download
Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. >> Download
Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. >> Download
Thông tư 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Thông tư 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017Thông tư 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. >> Download
Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. >> Download
Luật Quản lý ngoại thương 2017 Luật Quản lý ngoại thương 2017Luật Quản lý ngoại thương 2017 số 05/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 12/6/2017. >> Download
Luật Đường sắt 2017 Luật Đường sắt 2017Luật Đường sắt 2017 số 06/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 16/6/2017. >> Download
Luật Thủy lợi 2017 Luật Thủy lợi 2017Luật Thủy lợi 2017 số 08/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2017. >> Download
Luật Chuyển giao công nghệ 2017 Luật Chuyển giao công nghệ 2017Luật Chuyển giao công nghệ 2017 số 07/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2017. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9