Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ban hành ngày 27/06/2005

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   TO4CLF     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 99/2016/NĐ-CP Nghị định 99/2016/NĐ-CPNghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu... >> Download
Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCTThông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công thương ngày 23/06/2016 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia ... >> Download
Nghị định số 93/2016/NĐ-CP Nghị định số 93/2016/NĐ-CPNghị định số 93/2016/NĐ-CP của Chính phủ  Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm... >> Download
Thông tư 14/2016/TT-BYT Thông tư 14/2016/TT-BYTThông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực Y tế... >> Download
Quyết định 1278/QĐ-KTNN Quyết định 1278/QĐ-KTNNQuyết định 1278/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước... >> Download
Thông tư 19/2016/TT-BXD Thông tư 19/2016/TT-BXDThông tư 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở... >> Download
Thông tư 20/2016/TT-BXD Thông tư 20/2016/TT-BXDThông tư 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội... >> Download
Thông tư 19/2016/TT-NHNN Thông tư 19/2016/TT-NHNNThông tư 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng... >> Download
Thông tư 15/2016/TT-NHNN Thông tư 15/2016/TT-NHNNThông tư 15/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng ... >> Download
Thông tư 14/2016/TT-BXD Thông tư 14/2016/TT-BXDThông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam... >> Download
Thông tư số 05/2015/TT-BTCThông tư số 05/2015/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán... >> Download
Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐTThông tư số 07/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu qua mạng... >> Download
Quyết định 3297/QĐ-BYT Quyết định 3297/QĐ-BYTQuyết định 3297/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Thông tư 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh ... >> Download
Nghị định 73/2016/NĐ-CP Nghị định 73/2016/NĐ-CPNghị định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm... >> Download
Nghị định 81/2016/NĐ-CP Nghị định 81/2016/NĐ-CPNghị định 81/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9