luật sư riêng

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật Hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ban hành ngày 28/06/2000

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   QH23U5     
 

Các mẫu văn bản khác

Hướng dẫn số 14/HD-VKSTC ngày 12/01/2018 Hướng dẫn số 14/HD-VKSTC ngày 12/01/2018Hướng dẫn số 14/HD-VKSTC ngày 12/01/2018 của Viện kiểm sát nân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018. >> Download
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTPThông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Ngoại giao - Bộ Tư pháp ban hành >> Download
Nghị định 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Nghị định 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016Nghị định 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. >> Download
Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/7/2016 Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/7/2016Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam. >> Download
Thông tư số 04/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 Thông tư số 04/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016Thông tư số 04/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. >> Download
Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/07/2016 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/07/2016Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/07/2016 ban hành quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài. >> Download
Quyết định 515/QĐ-TTg Quyết định 515/QĐ-TTgQuyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 >> Download
Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. >> Download
Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. >> Download
Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP
 
Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
>> Download
Thông báo số 60/2015/TB-LPQT Thông báo số 60/2015/TB-LPQTThông báo số 60/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Man-ta về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao". >> Download
Luật hộ tịch Luật hộ tịchThông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch >> Download
Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. >> Download
Nghị định 82/2015/NĐ-CP ngày 24/09/2015 Nghị định 82/2015/NĐ-CP ngày 24/09/2015Nghị định 82/2015/NĐ-CP ngày 24/09/2015 của Chính phủ quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam. >> Download
Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6