luật sư riêng

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   YDSUCF     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 27/2018/QD-TTg Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam Quyết định 27/2018/QD-TTg Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt NamQuyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam >> Download
Thông tư 02/2019/BKHĐTvề đăng ký doanh nghiệp Thông tư 02/2019/BKHĐTvề đăng ký doanh nghiệpThông tư 02/2019/BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp >> Download
Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017 Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 23/11/2017. >> Download
Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. >> Download
Thông tư 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 Thông tư 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018Thông tư 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp. >> Download
Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 12/6/2018. >> Download
Nghị định 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 Nghị định 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018Nghị định 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ. >> Download
Nghị định 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 Nghị định 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018Nghị định 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng quỹ tích lũy trả nợ. >> Download
Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. >> Download
Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp. >> Download
Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. >> Download
Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân. >> Download
Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng. >> Download
Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. >> Download
Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9