Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Quyết định số 1043/QĐ-TTg ban hành ngày 01/7/2013

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   HNR3HC     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 1012/QĐ-TTg Quyết định 1012/QĐ-TTgQuyết định 1012/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030... >> Download
Quyết định 1011/QĐ-TTg Quyết định 1011/QĐ-TTgQuyết định 1011/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015... >> Download
Quyết định 991/QĐ-TTg Quyết định 991/QĐ-TTgQuyết định 991/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ... >> Download
Quyết định 26/2015/QĐ-TTg Quyết định 26/2015/QĐ-TTgQuyết định 26/2015/QĐ-TTg về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính... >> Download
Thông tư 08/2015/TT-NHNN Thông tư 08/2015/TT-NHNNThông tư 08/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước... >> Download
Quyết định 964/QĐ-TTg Quyết định 964/QĐ-TTgQuyết định 964/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020... >> Download
Quyết định 23/2015/QĐ-TTg Quyết định 23/2015/QĐ-TTgQuyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/06/2015 quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (dự án BT)... >> Download
Nghị định 60/2015/NĐ-CP Nghị định 60/2015/NĐ-CPNghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán... >> Download
Công văn 1436/BXD-QLN của Bộ xây dựng Công văn 1436/BXD-QLN của Bộ xây dựngCông văn 1436/BXD-QLN của Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2015 về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. >> Download
Luật Ngân hàng Nhà nước sô 46/2010/QH12 Luật Ngân hàng Nhà nước sô 46/2010/QH12Luật Ngân hàng nhà nước số 46/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010 >> Download
Quyết định 07/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 24/01/2013 Quyết định 07/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 24/01/2013Quyết định 07/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/01/2013 quy định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam >> Download
Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. >> Download
Thông tư 04/2015/TT-NHNN này 31/03/2015 Thông tư 04/2015/TT-NHNN này 31/03/2015Thông tư 04/2015/TT-NHNN này 31/03/2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân. >> Download
Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006 Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006 của Bộ Nông nghiệp hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công..." >> Download
Thông tư 10/2006/TT-BTM ngày 01/06/2006 Thông tư 10/2006/TT-BTM ngày 01/06/2006Thông tư 10/2006/TT-BTM ngày 01/06/2006 của Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9