Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   M8SD41     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 134/2016/TT-BTC Thông tư 134/2016/TT-BTCThông tư 134/2016/TT-BTC ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam >> Download
Quyết định số 1734/QĐ-TTg Quyết định số 1734/QĐ-TTgNgày 06/09/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1734/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực” >> Download
Quyết định số 1726/QĐ-TTg Quyết định số 1726/QĐ-TTgNgày 05/09/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1726/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế >> Download
Thông tư 133/2016/TT-BTC Thông tư 133/2016/TT-BTCNgày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa >> Download
Thông tư số 06/2016/TT-BCT Thông tư số 06/2016/TT-BCTThông tư số 06/2016/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ >> Download
Nghị định số 58/2016/NĐ-CP Nghị định số 58/2016/NĐ-CPNghị định số 58/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự >> Download
Thông tư số 79/2016/TT-BTC Thông tư số 79/2016/TT-BTCThông tư số 79/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ >> Download
Nghị định số 70/2016/NĐ-CP Nghị định số 70/2016/NĐ-CPNghị định số 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải >> Download
Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXHThông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề >> Download
Thông tư 24/2016/TT-BXD Thông tư 24/2016/TT-BXDBộ Xây dựng ban hành Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng >> Download
Quyết định số 3584/QĐ-BCT Quyết định số 3584/QĐ-BCTQuyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01/09/2016 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời >> Download
Thông tư số 106/2016/TT-BTC Thông tư số 106/2016/TT-BTCThông tư số 106/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu >> Download
Thông tư số 177/2015/TT-BTC Thông tư số 177/2015/TT-BTCThông tư số 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam >> Download
Thông tư 17/2016/TT-BCT Thông tư 17/2016/TT-BCTThông tư 17/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực
>> Download
Quyết định 1672/QĐ-TTg Quyết định 1672/QĐ-TTgQuyết định 1672/QĐ-TTg năm 2016 về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9