Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   E4R5BR     
 

Các mẫu văn bản khác

Luật Ngân hàng Nhà nước sô 46/2010/QH12 Luật Ngân hàng Nhà nước sô 46/2010/QH12Luật Ngân hàng nhà nước số 46/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010 >> Download
Quyết định 07/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 24/01/2013 Quyết định 07/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 24/01/2013Quyết định 07/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/01/2013 quy định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam >> Download
Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. >> Download
Thông tư 04/2015/TT-NHNN này 31/03/2015 Thông tư 04/2015/TT-NHNN này 31/03/2015Thông tư 04/2015/TT-NHNN này 31/03/2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân. >> Download
Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006 Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006 của Bộ Nông nghiệp hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công..." >> Download
Thông tư 10/2006/TT-BTM ngày 01/06/2006 Thông tư 10/2006/TT-BTM ngày 01/06/2006Thông tư 10/2006/TT-BTM ngày 01/06/2006 của Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu... >> Download
Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. >> Download
Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần tuý theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ... >> Download
Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. >> Download
Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11/04/2006 Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11/04/2006Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11/04/2006 của Bộ  Thương mại hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. >> Download
Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế... >> Download
Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về họat động xúc tiến thương mại. >> Download
Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại. >> Download
Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. >> Download
Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9