Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP ban hành ngày 17/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   3BNT7D     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định số 1590/QĐ-TTg Quyết định số 1590/QĐ-TTgQuyết định số 1590/QĐ-TTg phê duyệt định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam. >> Download
Quyết định số 1938/QĐ-NHNN Quyết định số 1938/QĐ-NHNNQuyết định số 1938/QĐ-NHNN Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... >> Download
Nghị quyết số 1672/QĐ-TTg Nghị quyết số 1672/QĐ-TTgQuyết định số 1672/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao ". >> Download
Nghị định số 83/2015/NĐ-CP Nghị định số 83/2015/NĐ-CPNghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài. >> Download
Nghị định số 84/2015/NĐ-CP Nghị định số 84/2015/NĐ-CPNghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư. >> Download
Quyết định số 1684/QĐ-TTg Quyết định số 1684/QĐ-TTgQuyết định số 1684/QĐ-TTgc về việc phê duyệt chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030. >> Download
Thông tư số 15/2015/TT-NHNN Thông tư số 15/2015/TT-NHNNThông tư số 15/2015/TT-NHNN Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. >> Download
Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài. >> Download
Quyết định số 1627/QĐ-TTg Quyết định số 1627/QĐ-TTgQuyết định số 1627/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà tang lễ Quốc Gia. >> Download
Quyết định số 1351/QĐ-BTC Quyết định số 1351/QĐ-BTCQuyết định số 1351/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư. >> Download
Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. >> Download
Thông tư 119/2015/TT-BTC Thông tư 119/2015/TT-BTCThông tư 119/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. >> Download
Thông tư 123/2015/TT-BTC Thông tư 123/2015/TT-BTCThông tư 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. >> Download
Thông tư 11/2015/TT-NHNN Thông tư 11/2015/TT-NHNNThông tư 11/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. >> Download
Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9