Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP ban hành ngày 17/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   SGQB73     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2014 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2014Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. >> Download
Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014Nghị định 98/2014/NĐ-CP ban hành ngày 24/10/2014 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. >> Download
Thông tư 147/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/10/2014 Thông tư 147/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/10/2014Thông tư 147/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/10/2014 hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng chính phủ về ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. >> Download
Thông tư số 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/09/2014 Thông tư số 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/09/2014Thông tư số 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/09/2014 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. >> Download
Thông tư 29/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 09/10/2014 Thông tư 29/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 09/10/2014Thông tư 29/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 09/10/2014 hướng dẫn các Ngân hàng thương mại phối hợp với ngân hàng phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ... >> Download
Thông tư 27/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/9/2014 Thông tư 27/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/9/2014Thông tư 27/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/9/2014 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. >> Download
Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2014 Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2014Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/9/2014 quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước. >> Download
Thông tư số 24/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 06/9/2014 Thông tư số 24/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 06/9/2014Thông tư số 24/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 06/9/2014 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi. >> Download
Thông tư 25/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 15/09/2014 Thông tư 25/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 15/09/2014Thông tư 25/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 15/09/2014 hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh. >> Download
Thông tư 18/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/09/2014 Thông tư 18/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/09/2014Thông tư 18/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 08/09/2014 hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. >> Download
Quyết định 41/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 41/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Thông tư 23/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 19/8/2014Thông tư 23/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. >> Download
Thông tư 21/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 14/8/2014Thông tư 21/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 14/8/2014 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. >> Download
Thông tư 19/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11/08/2014Thông tư 19/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 11/08/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. >> Download
Quyết định 04/2014/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 31/7/2014Quyết định 04/2014/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 31/7/2014 ban hành chuẩn mực kiểm toán Nhà nước số 200 các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9