luật sư riêng

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP ban hành ngày 17/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   E51EA1     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/7/2014Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/7/2014 quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. >> Download
Nghị định 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/7/2014Nghị định 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/7/2014 về Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty nhà nước. >> Download
Nghị định số 68/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/07/2014Nghị định số 68/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/07/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm >> Download
Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ban hành ngày 01/7/2014Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/7/2014 quy định về đấu giá, chuyển nhượng quỳên sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet. >> Download
Thông tư số 23/2010/TT-BTP ban hành ngày 06/12/2010Thông tư số 23/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 06/12/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/TT-BTP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. >> Download
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/6/2014Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2014 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu >> Download
Thông tư 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ban hành ngày 06/06/2014Thông tư 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ban hành ngày 06/06/2014 hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm. >> Download
Nghị định số 52/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/5/2006Nghị định số 52/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/5/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. >> Download
Nghị định 185/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuât, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngNghị định 185/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuât, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng >> Download
Quyết định 872/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủQuyết định 872/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/06/2014 về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội. >> Download
Nghị định 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/01/2014Nghị định 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/01/2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam. >> Download
Thông tư số 47/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/4/2014Thông tư số 47/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/4/2014 hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh...  >> Download
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tưThông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9