Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP ban hành ngày 17/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   MEIDCG     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014Nghị định 124/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/2014 sửa đổi khoản 6 điều 31 số 73/2012/NĐ_CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. >> Download
Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014Thông tư 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. >> Download
Quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 Quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015Quyết định 01/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 19/01/2015 về việc phân cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. >> Download
Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015Thông tư 05/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/01/2015 hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. >> Download
Thông tư 01/2015/TT-BCT ngày 12/01/2015 Thông tư 01/2015/TT-BCT ngày 12/01/2015Thông tư 01/2015/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 12/01/2015 quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. >> Download
Thông tư 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 Thông tư 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015Thông tư 01/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/01/2015 hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết. >> Download
Nghị định 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Nghị định 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014Nghị định 128/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2014 về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. >> Download
Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 05/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử. >> Download
Thông tư 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 Thông tư 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014Thông tư 46/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 31/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. >> Download
Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. >> Download
Thông tư 44/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014 Thông tư 44/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014Thông tư 44/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 29/12/2014 hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. >> Download
Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014Thông tư 204/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23/12/2014 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. >> Download
Công văn 10055/VPCP-KTTH ngày 16/12/2014 Công văn 10055/VPCP-KTTH ngày 16/12/2014Công văn 10055/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 16/12/2014 về đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán nợ. >> Download
Thông tư 43/2014/TT-NHNN ngày 25/12/2014 Thông tư 43/2014/TT-NHNN ngày 25/12/2014Thông tư 43/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25/12/2014 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người nước ngoài. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9