Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức

Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/4/2006

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   0RCY57     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 103/2016/TT-BTC Thông tư 103/2016/TT-BTCThông tư 103/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ... >> Download
Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Nghị định số 47/2016/NĐ-CPNghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 01/05/2016. >> Download
Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDTThông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chứng, viên chức người dân tộc thiểu số... >> Download
Quyết định 43/2015/QĐ-TTg Quyết định 43/2015/QĐ-TTgQuyết định 43/2015/QĐ-TTg Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS... >> Download
Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Nghị định số 92/2009/NĐ-CPNghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. >> Download
Nghị định số 76/2009/NĐ-CP Nghị định số 76/2009/NĐ-CPNghị định số 76/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. >> Download
Nghị định số 48/2012/NĐ-CP Nghị định số 48/2012/NĐ-CPNghị định số 48/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. >> Download
Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg Quyết định số 05/2014/QĐ-TTgQuyết định số 05/2014/QĐ-TTg về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức. >> Download
Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ban hành ngày 27/05/2010Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ban hành ngày 27/05/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ_CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh ... >> Download
Nghị định 92/2009/NĐ-CP ban hành ngày 22/10/2009Nghị định 92/2009/NĐ-CP ban hành ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên ... >> Download
Thông tư số 94/2006/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2012Thông tư số 94/2006/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng chính phủ ... >> Download
Thông tư số 23/2007/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 21/3/2007Thông tư số 23/2007/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 21/3/2007 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước ... >> Download
Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 18/7/2006Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 18/7/2006 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc ... >> Download
Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 25/5/2006Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 25/5/2006 quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước ... >> Download
Thông tư số 99/2006/TT-UBTDTT của Ban thể dục thể thao ban hành ngày 24/4/2006Thông tư số 99/2006/TT-UBTDTT của Ban thể dục thể thao ban hành ngày 24/4/2006 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp thể dục ... >> Download
Trang: 1 2 3 4