Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức

Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/4/2006

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   4JVD8U     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ban hành ngày 27/05/2010Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ban hành ngày 27/05/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ_CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh ... >> Download
Nghị định 92/2009/NĐ-CP ban hành ngày 22/10/2009Nghị định 92/2009/NĐ-CP ban hành ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên ... >> Download
Thông tư số 94/2006/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2012Thông tư số 94/2006/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng chính phủ ... >> Download
Thông tư số 23/2007/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 21/3/2007Thông tư số 23/2007/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 21/3/2007 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước ... >> Download
Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 18/7/2006Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 18/7/2006 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc ... >> Download
Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 25/5/2006Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 25/5/2006 quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước ... >> Download
Thông tư số 99/2006/TT-UBTDTT của Ban thể dục thể thao ban hành ngày 24/4/2006Thông tư số 99/2006/TT-UBTDTT của Ban thể dục thể thao ban hành ngày 24/4/2006 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp thể dục ... >> Download
Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT của Bộ văn hóa thông tin ban hành ngày 10/8/2006Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT của Bộ văn hóa thông tin ban hành ngày 10/8/2006 thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập ... >> Download
Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ban hành ngày 21/2/2006Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ban hành ngày 21/2/2006 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ ... >> Download
Thông tư số 22/2006/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 22/3/2006Thông tư số 22/2006/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 22/3/2006 quy định cụ thể về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tài chính ... >> Download
Thông tư số 14/2006/TT-BNN của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 7/03/2006Thông tư số 14/2006/TT-BNN của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 7/03/2006 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ... >> Download
Thông tư số 07/2006/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 5/6/2006Thông tư số 07/2006/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 5/6/2006 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp y tế ... >> Download
Thông tư số 02/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành ngày 31/3/2006Thông tư số 02/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành ngày 31/3/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 313/2005/QĐ-TTg ngày 02/12/2005 ... >> Download
Thông tư liên tịch số 65/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ban hành ngày 12/7/2006Thông tư liên tịch số 65/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ban hành ngày 12/7/2006 hướng dẫn thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú ... >> Download
Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ban hành ngày 9/4/2007Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ban hành ngày 9/4/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 ... >> Download
Trang: 1 2 3