Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử được thực hiện theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Sổ đăng ký khai tử

Sổ đăng ký khai tử

Sổ đăng ký khai tử được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Sổ đăng ký khai sinh.

Sổ đăng ký khai sinh.

Sổ đăng ký khai sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính)

Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính)

Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Tờ khai đăng ký lại khai sinh

Tờ khai đăng ký lại khai sinh

Tờ khai đăng ký lại khai sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản sao)

Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản sao)

Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục khai tử (bản sao)

Trích lục khai tử (bản sao)

Trích lục khai tử (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục khai tử (bản chính)

Trích lục khai tử (bản chính)

Trích lục khai tử (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 837524 lượt

090 574 6666