Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam.
Xem thêm
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp - Mẫu số 03/TT-LLTP (Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2).
Xem thêm
Mẫu phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp
Xem thêm
Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Mẫu số 02/TP-LLTP.
Xem thêm
Đơn xin xác nhận tạm trú

Đơn xin xác nhận tạm trú

Mẫu Đơn xin xác nhận tạm trú.
Xem thêm
Thủ tục nhập, tách hộ khẩu

Thủ tục nhập, tách hộ khẩu

Thủ tục nhập, tách hộ khẩu
Xem thêm
Quy trình đăng ký thường trú

Quy trình đăng ký thường trú

Mẫu Quy trình đăng ký thường trú.
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 18 lượt

Tổng số đã xem: 932308 lượt

090 574 6666