Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Toà án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Sổ ghi chú ly hôn

Sổ ghi chú ly hôn

Sổ ghi chú ly hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục ghi chú ly hôn (bản chính)

Trích lục ghi chú ly hôn (bản chính)

Trích lục ghi chú ly hôn (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục ghi chú ly hôn

Trích lục ghi chú ly hôn

Trích lục ghi chú ly hôn (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Mẫu Đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.
Xem thêm
Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

Mẫu Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.
Xem thêm
Đơn xin ly hôn

Đơn xin ly hôn

Mẫu Đơn xin ly hôn.
Xem thêm
Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 781844 lượt

090 574 6666