Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương cụ thể mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 673652 lượt

090 574 6666