Thủ tục tố tụng dân sự là trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ án hoặc việc dân sự tại Tòa án; thủ tục thi hành bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật tại cơ quan thi hành án dân sự; thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục đặc biệt.
 
(Password to modify: hslaw.vn)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 673368 lượt

090 574 6666