Thủ tục tố tụng hành chính là trình tự, thủ tục khởi kiện và giải quyết các vụ án hành chính; thi hành án hành chính. Trong đó, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo luật định để giải quyết vụ án hành chính.
 
(Password to modify: hslaw.vn)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 932344 lượt

090 574 6666