Thủ tục tố tụng hình sự bao gồm: trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Trong đó, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định để giải quyết vụ án.
 
(Password to modify: hslaw.vn)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 989297 lượt

090 574 6666