Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định: "Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư".
Xem thêm
Thay đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi tên doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi tên, việc thay đổi này không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
Xem thêm
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 673376 lượt

090 574 6666