luật sư riêng

Đánh giá hiện trạng tài sản cố định trong doanh nghiệp

Đánh giá hiện trạng tài sản cố định trong doanh nghiệp Việc đánh giá hiện trạng của tài sản cố định có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp mục đích nhằm đánh giá đúng mức tài sản cố định đang sử dụng trong doanh nghiệp, từ đó có những biện pháp đúng đắn để tái sản xuất tài sản cố định...
 
 
 Tài sản cố định trong doanh nghiệp là những tài sản chủ yếu có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất.
 
Tài sản cố định trong doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn những tài sản như: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc… đây là những tài sản cố định hữu hình; hay các tài sản cố định vô hình như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng sáng chế, phát minh; bản quyền tác giả… Ngoài ra, còn bao gồm những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính…
 
Kết cấu của tài sản cố định được xác định bằng tỷ trọng từng loại tài sản cố định chiếm trong tổng số tài sản cố định. Dựa vào thống kê kết cấu tài sản cố định ta có thể các định được loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Hiện trạng của tài sản cố định phản ánh năng lực sản xuất hiện tại về tài sản cố định của doanh nghiệp. Nhân tố cơ bản làm thay đổi hiện trạng của tài sản cố định là sự hao mòn. Hao mòn tài sản cố định là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào sản xuất kinh doanh, do hao mòn tự nhiên, do tiến bộ của khoa học kỹ thuật…
 
Việc đánh giá hiện trạng của tài sản cố định có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp mục đích nhằm đánh giá đúng mức tài sản cố định đang sử dụng trong doanh nghiệp, từ đó có những biện pháp đúng đắn để tái sản xuất tài sản cố định. Ngoài ra, việc đánh giá hiện trạng của tài sản cố định còn có vai trò trong việc xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bởi giá trị của tài sản cố định được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong quá trình sử dụng.
 
Để đánh giá được hiện trạng của tài sản cố định, từ đó đưa ra những giải pháp hữu ích trong việc sử dụng tối đa hiệu quả của tài sản cố định, doanh nghiệp cần nhận thức được những nguyên nhân cũng như mức độ ảnh hưởng của việc hao mòn tài sản cố định.
 
Nguyên nhân của hao mòn tài sản cố định gồm 02 loại:
 
- Hao mòn hữu hình tài sản cố định: là hao mòn về mặt vật chất, làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của tài sản cố định như tài sản bị bào mòn theo thời gian, theo cường độ sử dụng; bị han rỉ do điều kiện thời tiết xấu, công tác bảo quản, bảo dưỡng của doanh nghiệp chưa tốt…
 
- Hao mòn vô hình tài sản cố định: là sự suy giảm thuần túy giá trị của tài sản cố định như tài sản bị mất giá do tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhiều loại tài sản khác cùng giá thành nhưng có nhiều tính năng và tác dụng đa dạng hơn…
 
Nhận biết được những nguyên nhân này, doanh nghiệp sẽ có cở sở để đưa ra những giải pháp hữu ích cho việc sử dụng hiệu quả tài sản cố định của doanh nghiệp.
 
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
                         Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666       
Các từ có liên quan đến bài viết: Đánh giá hiện trạng tài sản cố định trong doanh nghiệp

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   YPXGWK