luật sư riêng

Vai trò của tài sản cố định đối với hoạt động của doanh nghiệp

Vai trò của tài sản cố định đối với hoạt động của doanh nghiệp Tài sản cố định là một bộ phận của tư liệu sản xuất, giữ vai trò là tư liệu lao động chủ yếu của quá trình sản xuất. Chúng được coi là cơ sở vật chất kỹ thuật có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, là điều kiện tăng năng suất lao động xã hội và phát triển nền kinh tế quốc dân...
 
 
Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài và có đặc điểm là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất. Tài sản cố định bị hao mòn dần, giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí kinh doanh và giữ nguyên được hình thái vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng.
 
Tài sản cố định là một bộ phận của tư liệu sản xuất, giữ vai trò là tư liệu lao động chủ yếu của quá trình sản xuất. Chúng được coi là cơ sở vật chất kỹ thuật có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, là điều kiện tăng năng suất lao động xã hội và phát triển nền kinh tế quốc dân. Từ góc độ vi mô, máy móc thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất chính là yếu tố để xác định quy mô và năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Từ góc độ vĩ mô, đánh giá về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật của toàn bộ nền kinh tế quốc dân có thực lực vững mạnh hay không?
 
Như vậy, có thể nói, tài sản cố định là cơ sở vật chất có vai trò cực kì quan trọng. Việc cải tiến, hoàn thiện, đổi mới và sử dụng hiệu quả tài sản cố định là một trong những nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp và của nền kinh tế.
 
Để có một hệ thống, cơ cấu tài sản cố định hợp lý, cần thiết phải xây dựng những mô hình/tiêu chuẩn về quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp. Theo đó, một số nguyên tắc quản lý tài sản cố định có thể kể đến như:
 
+ Mọi tài sản cố định trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng, phải được phân loại, thống kê, theo dõi chi tiết từng đối tượng và được phản ánh trong sổ theo dõi tài sản cố định;
 
+ Mỗi tài sản cố định phải được quản lý theo nguyên giá, số khấu hao lũy kế còn lại trên sổ kế toán (khoản 2 Điều 9 của Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
 
+ Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những tài sản cố định bình thường.
 
+ Định kỳ cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê tài sản cố định. Mọi trường hợp thừa, thiếu tài sản cố định đều phải lập thành biên bản, tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lý.
 
Với những chuyên gia hàng đầu tư vấn về lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp, đã thực hiện thành công việc tái cấu trúc cho trên 10 doanh nghiệp, Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội tự tin là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn về tái cấu trúc doanh nghiệp. Hãy đến với chúng tôi để có những tư vấn chính xác, cụ thể và hiệu quả.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
                        Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666       
Các từ có liên quan đến bài viết: Vai trò của tài sản cố định đối với hoạt động của doanh nghiệp

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   HMMU21