luật sư riêng

Phân loại lợi nhuận trong doanh nghiệp

      Lợi nhuận của doanh nghiệp gồm 3 loại:
     - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trừ đi chi phí hoạt động kinh doanh.
     - Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: khoản chênh lệch giữa số doanh thu từ đầu tư tài chính như cho thuê tài sản, đầu tư chứng khoán, góp vốn liên doanh… trừ đi các chi phí hợp lệ có liên quan.
    - Lợi nhuận từ hoạt động bất thường: là lợi nhuận từ các hoạt động mà doanh nghiệp không dự tính trước hoặc những hoạt động không mang tính chất thường xuyên như thanh lý tài sản, thu từ vi phạm hợp đồng, thu tiền phạt hủy bỏ hợp đồng.
     
     Văn phòng luật sư Nam Hà Nội (HSLAWS) chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về tái cấu trúc doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế, chúng tôi tin tưởng sẽ đem lại những dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tốt nhất đến cho Qúy khách hàng.
               
  
                                       V ĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS  
                   Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
                                Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666  
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Phân loại lợi nhuận trong doanh nghiệp

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   HBBIOA
 

Tin đã đăng