luật sư riêng

Hệ thống văn bản pháp luật


 Dịch vụ Cung cấp vãn bản pháp luật là dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến theo vụ việc, có xác định phạm vi chuyên đề mà khách hàng lựa chọn, xây dựng cãn cứ pháp lý và quy chuẩn hệ thống pháp lý của Doanh nghiệp, dự liệu và cảnh báo hậu quả pháp lý có thể xảy ra, hỗ trợ cho các Doanh nghiệp, Cá nhân về thông tin pháp luật, đảm bảo việc thực hiện các hoạt động trong các quan hệ giao dịch theo đúng các quy định mới nhất...
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Hệ thống văn bản pháp luật

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   G2B8Z1