Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân.
Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định cụ thể tại Nghị định 108/2006 NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2005.
Xem thêm
Đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh có yếu tố nước ngoài

Đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh có yếu tố nước ngoài

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là loại hình đầu tư đơn giản, nhanh chóng, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Để tạo thuận lợi cho việc đầu tư hợp tác kinh doanh có yếu tố nước ngoài, Luật Đầu tư 2005 đã quy định cụ thể vấn đề này.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 932268 lượt

090 574 6666