Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.
Thời điểm chuyển giao công trình dự án BTO

Thời điểm chuyển giao công trình dự án BTO

Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng là một hoạt động có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và được xem là một nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước.
Xem thêm
Thủ tục đầu tư theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO)

Thủ tục đầu tư theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO)

Hiện nay, hệ thống pháp luật về đầu tư nói chung và về đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở nói riêng ở nước ta còn chưa nhất quán, thiếu ổn định. Đặc biệt là những quy định của pháp luật Việt Nam về Hợp đồng BOT, BTO, BT còn nhiều hạn chế và bất cập.
Xem thêm
Tổng quan về hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO)

Tổng quan về hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO)

Hệ thống pháp luật về đầu tư nói chung và về đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở nói riêng ở nước ta còn chưa nhất quán, thiếu ổn định và còn có sự phân biệt giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài khi đầu tư vào lĩnh vực này.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 673220 lượt

090 574 6666