Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước Việt Nam.
Thời điểm chuyển giao công trình dự án BOT

Thời điểm chuyển giao công trình dự án BOT

Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng là một hoạt động có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và được xem là một nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước.
Xem thêm
Thủ tục đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

Thủ tục đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

Hiện nay, hệ thống pháp luật về đầu tư nói chung và về đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở nói riêng ở nước ta còn chưa nhất quán, thiếu ổn định. Đặc biệt là những quy định của pháp luật Việt Nam về Hợp đồng BOT, BTO, BT còn nhiều hạn chế và bất cập.
Xem thêm
Hợp đồng BOT- sự lựa chọn nhiều nhất của các nhà đầu tư trên thực tế

Hợp đồng BOT- sự lựa chọn nhiều nhất của các nhà đầu tư trên thực tế

Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng là một hoạt động có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và được xem là một nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước.
Xem thêm
Tổng quan về hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

Tổng quan về hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

Hệ thống pháp luật về đầu tư nói chung và về đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở nói riêng ở nước ta còn chưa nhất quán, thiếu ổn định và còn có sự phân biệt giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài khi đầu tư vào lĩnh vực này.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 837581 lượt

090 574 6666