HSLAW đã hỗ trợ thành công nhiều tỉnh thành đăng ký Chỉ dẫn địa lý và hỗ trợ nhiều khách hàng nước ngoài đăng ký Chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam. HSLAW tự tin rằng các dịch vụ mà HSLAW cung cấp cho quý khách là chuyên nghiệp và hoàn hảo
 
Các dịch vụ HSLAWS cung cấp bao gồm:
 
- Đánh giá khả năng đăng ký Chỉ dẫn địa lý
- Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng Chỉ dẫn địa lý
- Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng Chỉ dẫn địa lý
- Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký Chỉ dẫn địa lý
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý
- Tư vấn về việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý đã đăng ký.
- Tư vấn và tiến hành giải quyết xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với Chỉ dẫn địa lý. - Tư vấn và đại diện khách hàng tiến hành đăng ký Chỉ dẫn địa lý ra các nước trên thế giới.
- Tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh tụng liên quan đến Chỉ dẫn địa lý
Căn cứ phát sinh và xác lập quyền bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Căn cứ phát sinh và xác lập quyền bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký hoặc công nhận đăng ký...
Xem thêm
Thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 673307 lượt

090 574 6666