Các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ có tính chất vô hình, khó kiểm soát trên phạm vi rộng nên dễ phát sinh tranh chấp. Ở Việt Nam, hệ thống pháp luật ...
Các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ có tính chất vô hình, khó kiểm soát trên phạm vi rộng nên dễ phát sinh tranh chấp. Ở Việt Nam, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ còn hạn chế, cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp chưa được chú trọng nên tranh chấp ngày càng phổ biến, phức tạp.
 
HSLAWS cung cấp các Dịch vụ liên quan đến giải quyết tranh chấp thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa như:
 
1. Giám định, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ;
2. Đánh giá mức độ thiệt hại do hành vi xâm phạm Sở hữu Trí tuệ;
3. Tư vấn thủ tục khởi kiện về Sở hữu Trí tuệ;
4. Đại diện giải quyết tranh chấp Sở hữu Trí tuệ.
Các hành vi vi phạm bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá

Các hành vi vi phạm bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá

Để đánh giá dấu hiệu yêu cầu đăng ký nêu trong đơn có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác hay không, cần phải so sánh về mặt cấu trúc, nội dung, cách phát âm, ý nghĩa và hình thức thể hiện, đồng thời phải tiến hành so sánh hàng hóa...
Xem thêm
Đại diện giải quyết tranh chấp Sở hữu Trí tuệ

Đại diện giải quyết tranh chấp Sở hữu Trí tuệ

Tranh chấp sở hữu trí tuệ là một loại tranh chấp phức tạp, bao gồm tranh chấp quyền tác giả, tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp và tranh chấp quyền đối với giống cây trồng ....
Xem thêm
Tư vấn thủ tục khởi kiện về Sở hữu Trí tuệ

Tư vấn thủ tục khởi kiện về Sở hữu Trí tuệ

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và cạnh tranh toàn cầu, quyền sở hữu trí tuệ đã đem lại cho các cá nhân, tổ chức những lợi ích to lớn, đem lại cho các doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh hiệu quả ...
Xem thêm
Đánh giá mức độ thiệt hại do hành vi xâm phạm Sở hữu Trí tuệ gây ra

Đánh giá mức độ thiệt hại do hành vi xâm phạm Sở hữu Trí tuệ gây ra

Tình hình xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Hậu quả của các tranh chấp là thiệt hại về Vật chất, Hiệu quả kinh doanh,
Xem thêm
Giám định, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ

Giám định, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ

Từ những tác động tích cực do sự kiện gia nhập WTO, thị trường hàng hóa và Dịch vụ của Việt Nam ngày càng đa dạng, phong phú. Chính vì vậy, bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ là một nhu cầu ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 781830 lượt

090 574 6666