Đánh giá mức độ thiệt hại là cơ sở để quyết định mức và phương thức bồi thường đối với tất cả những thiệt hại phát sinh do sự xâm hại. HSLAWS thực hiện tư vấn đánh giá ...
 
Đánh giá mức độ thiệt hại là cơ sở để quyết định mức và phương thức bồi thường đối với tất cả những thiệt hại phát sinh do sự xâm hại. HSLAWS thực hiện tư vấn đánh giá mức độ thiệt hại trong hợp đồng, ngoài hợp đồng và thiệt hại trong các trường hợp khác.
Thiệt hại phát sinh ngoài hợp đồng

Thiệt hại phát sinh ngoài hợp đồng

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là: "Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó".
Xem thêm
Thiệt hại phát sinh trong hợp đồng

Thiệt hại phát sinh trong hợp đồng

Thiệt hại phát sinh trong hợp đồng là thiệt hại do một trong hai bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thỏa thuận trong hợp đồng làm phát sinh thiệt hại. Thông thường trong Hợp đồng, các bên đã thỏa thuận rất đầy đủ các điều khoản về trách nhiệm bồi thường, người được bồi thường và mức độ bồi thường.
Xem thêm
Thiệt hại phát sinh đối với bên thứ 3 ngay tình

Thiệt hại phát sinh đối với bên thứ 3 ngay tình

Người thứ ba ngay tình ở đây được hiểu là người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật đối với một tài sản ngay tình hay nói cách khác thì người chiếm hữu không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 673356 lượt

090 574 6666