luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Đào tạo Cán bộ Thanh tra, Cán bộ Pháp chế Doanh nghiệp

Đào tạo Cán bộ Thanh tra, Cán bộ Pháp chế Doanh nghiệp
 
Đào tạo Cán bộ Thanh tra, Cán bộ Pháp chế Doanh nghiệp là dịch vụ mới của HSLAWS nhằm hỗ trợ các tổ chức trong việc nâng cao đội ngũ cán bộ pháp chế, cán bộ thanh tra
HSLAWS với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tham gia tư vấn cho cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Nhằm hỗ trợ các tổ chức nhất là các doanh nghiệp nâng cao đội ngũ cán bộ pháp chế, cán bộ thanh tra, HSLAWS đã chú trọng phát triển dịch vụ tư vấn Đào tạo Cán bộ Thanh tra, Cán bộ Pháp chế Doanh nghiệp