Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết ...
 
Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn. HSLAWS cung cấp đến quý doanh nghiệp dịch vụ tư vấn đào tạo văn hóa doanh nghiệp...
Bộ quy chuẩn về Văn hóa Doanh nghiệp

Bộ quy chuẩn về Văn hóa Doanh nghiệp

Bộ quy chuẩn về Văn hóa Doanh nghiệp là những quy định chuẩn mực được khái quát nên từ những giá trị văn hóa mà doanh nghiệp đã đạt được và đang hướng tới....
Xem thêm
Vai trò của tổ chức Đoàn thể trong Văn hóa Doanh nghiệp

Vai trò của tổ chức Đoàn thể trong Văn hóa Doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, đoàn thể là những tổ chức không thể thiếu, cụ thể là Công đoàn hay các tổ chức tương đương khác. Để nhân viên có thể chung tay cùng với doanh nghiệp ...
Xem thêm
Quy chuẩn hóa các nguồn lực của Doanh nghiệp

Quy chuẩn hóa các nguồn lực của Doanh nghiệp

Nguồn lực là thứ có thể sử dụng như là những yếu tố đầu vào để sản sinh những thành quả mong muốn. Nguồn lực doanh nghiệp nói chung là sự tổng hòa giữa nguồn lực hữu hình ...
Xem thêm
Cam kết chất lượng và văn hóa ứng xử

Cam kết chất lượng và văn hóa ứng xử

Văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp là một phần văn hoá doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng và duy trì, phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết ...
Xem thêm
Tiêu chí chuẩn mực

Tiêu chí chuẩn mực

Chuẩn mực là một trong bốn nhóm yếu tố cơ bản nhất hình thành nên Văn hóa doanh nghiệp. Đây là những quy định bất thành văn được mọi người tự giác tuân thủ, ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 672469 lượt

090 574 6666