Khai nhận di sản thừa kế là bước đầu tiên trong quá trình phân chia di sản thừa kế theo ý nguyện của người lập di chúc hoặc phân chia di sản theo pháp luật ....
Khai nhận di sản thừa kế là bước đầu tiên trong quá trình phân chia di sản thừ kế theo ý nguyện của người lập di chúc hoặc phân chia di sản theo pháp luật. Việc khai nhận di sản thừa kế phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Theo đó đối với mỗi loại thừa kế khác nhau (thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, thừa kế thế vị) và đối với mỗi loại tài sản khác nhau (quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản trong ngân hàng, ...) có một thủ tục riêng biệt. Việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về khai nhận di sản thừa kế sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất.
Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở theo quy định pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Thủ tục nhận di sản khi Thừa kế Thế vị theo Pháp luật

Thủ tục nhận di sản khi Thừa kế Thế vị theo Pháp luật

Thừa kế thế vị là trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ ...
Xem thêm
Thủ tục nhận thừa kế Tiền và Tài sản trong Ngân hàng

Thủ tục nhận thừa kế Tiền và Tài sản trong Ngân hàng

Trong thời gian qua, có nhiều trường hợp cá nhân gửi tiền, vàng, kim khí quý, đá quý tại ngân hàng hoặc sở hữu giấy tờ có giá do ngân hàng, tổ chức tín dụng phát hành ...
Xem thêm
Thủ tục nhận thừa kế là Quyền sử dụng Đất và Quyền sở hữu Nhà

Thủ tục nhận thừa kế là Quyền sử dụng Đất và Quyền sở hữu Nhà

Thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai ...
Xem thêm
Giải quyết tranh chấp khi khai nhận Di sản thừa kế

Giải quyết tranh chấp khi khai nhận Di sản thừa kế

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác ...
Xem thêm
Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế

Việc khai nhận di sản thừa kế phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục của pháp luật. Pháp luật Việt Nam quy định về hồ sơ, thủ tục khai nhận di sản thừa kế như sau ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 989345 lượt

090 574 6666