luật sư riêng

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính chi nhánh văn phòng đại diện Công ty cho thuê tài chính

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính chi nhánh văn phòng đại diện Công ty cho thuê tài chính
Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện phải xin phép NHNN.
 
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần nộp hồ sơ tại NHNN
 
Bước 2: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, chấp thuận những thay đổi của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do
 
Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật. Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng).
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, trong đó nêu rõ lý do di chuyển địa điểm, tình hình an toàn kho quỹ tại địa điểm mới
 
- Trích nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính về việc thay đổi nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện
 
- Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tại địa điểm mới chấp thuận cho Công ty cho thuê tài chính được đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện
 
- Văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện mới
 
- Ý kiến của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Công ty cho thuê tài chính đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa điểm mới.
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
 
3. Cơ quan thực hiện:  Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng
 
- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
 4. Cơ sở pháp lý
 
Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
 
Nghị định số 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính
 
Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
 
 

 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính chi nhánh văn phòng đại diện Công ty cho thuê tài chính

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   3C5Z4M