luật sư riêng

Thay đổi nội dung phạm vi và thời hạn hoạt động Công ty cho thuê tài chính

Thay đổi nội dung phạm vi và thời hạn hoạt động Công ty cho thuê tài chính
Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi nội dung, phạm vi và thời gian hoạt động phải được sự cho phép của NHNN.
 
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần nộp hồ sơ tại NHNN
 
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, thẩm định hồ sơ
 
Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản chấp thuận những thay đổi của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do
 
Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật. Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động, trong đó nêu rõ lý do thay đổi, sự cần thiết thay đổi
 
- Trích biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính về việc thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động
 
- Văn bản chấp thuận của tổ chức tín dụng chủ sở hữu có Công ty cho thuê tài chính trực thuộc; của các bên góp vốn trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh; của các bên nước ngoài trong Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài về việc thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động
 
- Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đến thời điểm cuối quý gần nhất của Công ty cho thuê tài chính
 
- Trích biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cho thuê tài chính cổ phần.
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
 
3. Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 
- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
4. Cơ sở pháp lý 
 
- Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
 
Nghị định số 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính
 
Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
 
 

 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Thay đổi nội dung phạm vi và thời hạn hoạt động Công ty cho thuê tài chính

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   4WQ7FK