Với nguyên tắc quản lý điều hành hoạt động của Văn phòng theo chế độ phân cấp cụ thể rõ ràng, nguyên tắc quản lý tập trung - lãnh đạo một thủ trưởng, hệ thống quy trình, quy định làm việc và hệ thống văn bản nội bộ của HSLAWS được ban hành theo một quy trình...
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008
 
Với nguyên tắc quản lý điều hành hoạt động của Văn phòng theo chế độ phân cấp cụ thể rõ ràng, nguyên tắc quản lý tập trung - lãnh đạo một thủ trưởng, hệ thống quy trình, quy định làm việc và hệ thống văn bản nội bộ của HSLAWS được ban hành theo một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.
 
Hệ thống quy trình, quy định của HSLAWS liên tục được cập nhật, sửa đổi và bổ sung để phù hợp với hoạt động của Văn phòng, các quy định của Nhà nước cũng như tạo điều kiện tối đa để CBCNV thuận tiện trong công việc, loại bỏ các thủ tục rườm rà gây mất thời gian và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Cam kết phục vụ theo tiêu chí chất lượng và tránh phiền nhiễu cho khách hàng.
 
Hệ thống quản lý chất lượng của HSLAWS đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2008)
 
hslaws
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Văn phòng luật sư Nam Hà Nội phù hợp với tiêu chuẩn
ISO 9001:2008
 
Chính sách chất lượng:
 
Mọi thành viên HSLAWS luôn đảm bảo đạo đức hành nghề luật sư theo đúng chuẩn mực về Đạo đức Xã hội và các quy định của Pháp luật cũng như thông lệ quốc tế trong hoạt động nghề nghiệp, chúng tôi cam kết thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau:
 
- Đảm bảo tư vấn đúng, đủ các yếu tố pháp lý, các điều kiện phát sinh của vụ việc trên thực tế, đảm bảo thông tin tư vấn, thông tin pháp luật về tính hiệu lực, mục đích, phạm vi điều chỉnh theo đúng tính chất, mức độ phù hợp với nội dung vụ việc của khách hàng.
 
- Đảm bảo hoàn trả các chi phí tư vấn cho khách hàng nếu không thực hiện đúng cam kết đã nêu trong hợp đồng tư vấn pháp lý, bồi hoàn các khoản chi phí phát sinh có căn cứ do hành vi tư vấn không chính xác làm thiệt hại đến khách hàng.
 
- Thường xuyên quan tâm và liên hệ chặt chẽ với khách hàng đảm bảo cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất.
 
- Chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho Cán bộ công nhân viên, đoàn kết phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
Xem xét thích hợp, duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 
Tầm nhìn của HSLAWS:
 
- Là văn phòng luật sư hàng đầu tại Việt Nam
- Tiêu chí hoạt động: Uy tín - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Hiện đại
 
Sứ mệnh của HSLAWS:
 
1. Law for everybody - luật cho tất cả mọi người
2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
 
hslaws
(Thương hiệu HSLAWS)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 23 lượt

Tổng số đã xem: 932319 lượt

090 574 6666