luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Hệ thống văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy hành chính

Hệ thống văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy hành chính
Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam gồm 04 cấp là Trung ương, Tỉnh, Huyện, xã. Trong đó:

- Ở cấp Trung ương có Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính Phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 
- Chính quyền địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) gồm: Hội đồng nhân dân do cử tri trực tiếp bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm. Hội đồng nhân dân bầu ra Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.
 
Với mỗi một cơ quan hành chính Nhà nước, đều có văn bản pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Một số văn bản tiêu biểu là:
 
 
- Luật Tổ chức Quốc Hội số 30/2001/QH10 ban hành ngày 25/12/2001


- Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ban hành ngày 25/12/2001

- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ban hành ngày 24/11/2014
 
- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ban hành ngày 24/11/2014

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003
 
Trên đây chỉ là những văn bản pháp luật cơ bản mà HSLAWS liệt kê để quý khách tham khảo.
 

 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Hệ thống văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy hành chính

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   0H17BZ
 

Tin đã đăng