Quyền tự do cư trú của công dân - Hỏi và đáp

Quyền tự do cư trú của công dân - Hỏi và đáp

Tổng hợp các thắc mắc hỏi đáp về quyền tự do cư trú, đối tượng được cư trú tại Việt Nam, cơ quan quản lý cư trú ...
Xem thêm
Đăng ký thường trú - Hỏi và đáp

Đăng ký thường trú - Hỏi và đáp

Tổng hợp các thắc mắc hỏi đáp về trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, điều kiện được đăng ký thường trú, hồ sơ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, tách sổ hộ khẩu ...
Xem thêm
Đăng ký tạm trú, lưu trú, khai báo tạm vắng - Hỏi và đáp

Đăng ký tạm trú, lưu trú, khai báo tạm vắng - Hỏi và đáp

Tổng hợp các thắc mắc hỏi đáp về trình tự, thủ tục đăng ký tạm trú, lưu trú, khai báo tạm vắng, thời hạn đăng ký tạm trú, đăng ký tạm trú của người nước ngoài cư trú tại Việt nam ...  
Xem thêm
Quy trình đăng ký cư trú - Hỏi và đáp

Quy trình đăng ký cư trú - Hỏi và đáp

Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp về quy trình đăng ký lưu trú, cơ quan, người làm công tác đăng ký lưu trú, việc trả kết quả đăng ký thường trú, lưu trữ hồ sơ đăng ký thường trú ... 
Xem thêm
Trách nhiệm quản lý cư trú, kiểm tra cư trú, vi phạm pháp luật về cư trú - Hỏi và đáp

Trách nhiệm quản lý cư trú, kiểm tra cư trú, vi phạm pháp luật về cư trú - Hỏi và đáp

Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp về nội dung kiểm tra cư trú, cơ quan kiểm tra cư trú, đối tượng bị xử phạt trong lĩnh vực cư trú, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực cư trú ...
Xem thêm
Quy định pháp luật về thủ tục khai sinh - Hỏi và đáp

Quy định pháp luật về thủ tục khai sinh - Hỏi và đáp

Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp về trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh, thay đổi nội dung trong giấy khai sinh, trích lục, cấp lại giấy khai sinh  ...
Xem thêm
Quy định pháp luật về thủ tục khai tử - Hỏi và đáp

Quy định pháp luật về thủ tục khai tử - Hỏi và đáp

Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp về trình tự, thủ tục khai tử, quyền đi khai tử, thủ tục cấp lại giấy chứng tử, khai tử cho người nước ngoài chết ở Việt Nam ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 932338 lượt

090 574 6666