Hiến pháp nước 2013 với 11 chương, 120 điều có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; bố cục hợp lý, chặt chẽ và khoa học, bảo đảm các quy định của Hiến pháp đúng tầm là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất, có tính ổn định lâu dài.
Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp

Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp

Một số nội dung sửa đổi trong "Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp" của Hiến pháp 2013
Xem thêm
Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán Nhà nước

Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán Nhà nước

Một số nội dung sửa đổi trong "Chương X: "Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán Nhà nước"...
Xem thêm
Chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương

Một số nội dung sửa đổi trong "Chương IX: Chính quyền địa phương" của Hiến pháp 2013...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 672338 lượt

090 574 6666