Tổng hợp các thắc mắc về pháp luật hộ tịch, quản lý hộ tịch, trình tự thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, cải chính hộ tịch, xác định dân tộc, xác định giới tình ...
Quy định pháp luật về thủ tục khai sinh - Hỏi và đáp

Quy định pháp luật về thủ tục khai sinh - Hỏi và đáp

Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp về trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh, thay đổi nội dung trong giấy khai sinh, trích lục, cấp lại giấy khai sinh  ...
Xem thêm
Quy định pháp luật về thủ tục khai tử - Hỏi và đáp

Quy định pháp luật về thủ tục khai tử - Hỏi và đáp

Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp về trình tự, thủ tục khai tử, quyền đi khai tử, thủ tục cấp lại giấy chứng tử, khai tử cho người nước ngoài chết ở Việt Nam ...
Xem thêm
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con - Hỏi và đáp

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con - Hỏi và đáp

Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp về trình tự, thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con trong thực tiễn hiện nay được giải đáp bởi các chuyên gia hàng đầu ...
Xem thêm
Cải tổ, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định dân tộc, bổ sung hộ tịch - Hỏi và đáp

Cải tổ, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định dân tộc, bổ sung hộ tịch - Hỏi và đáp

Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp về trình tự, thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con trong thực tiễn hiện nay được giải đáp bởi các chuyên gia hàng đầu ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 837263 lượt

090 574 6666