luật sư riêng

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Tổng hợp điểm mới hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ 2016 Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ 2016Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ 2016 >>chi tiết
Điểm mới Luật Thú y năm 2015 Điểm mới Luật Thú y năm 2015Một số điểm mới Luật Thú y năm 2015 >>chi tiết
Điểm mới Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 Điểm mới Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015Một số điểm mới Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 >>chi tiết
Điểm mới Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Điểm mới Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015Một số điểm mới Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 >>chi tiết
Điểm mới Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 Điểm mới Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015Một số điểm mới Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 >>chi tiết
Điểm mới Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 Điểm mới Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015Một số điểm mới Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 >>chi tiết
Điểm mới Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 Điểm mới Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015Một số điểm mới Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 >>chi tiết
Điểm mới Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 Điểm mới Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015Một số điểm mới Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 >>chi tiết
Điểm mới Luật Tổ chức Chính Phủ năm 2015 Điểm mới Luật Tổ chức Chính Phủ năm 2015Một số điểm mới Luật Tổ chức Chính Phủ năm 2015 >>chi tiết
Điểm mới Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm  2015 Điểm mới Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015Một số điểm mới Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm  2015 >>chi tiết
Điểm mới Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 Điểm mới Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014Một số điểm mới Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 >>chi tiết
Điểm mới Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Điểm mới Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014Một số điểm mới Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 >>chi tiết
Điểm mới Luật Căn cước công dân năm 2014 Điểm mới Luật Căn cước công dân năm 2014Tổng hợp một số điểm mới Luật Căn cước công dân năm 2014. >>chi tiết
Điểm mới Luật Hộ tịch 2014 Điểm mới Luật Hộ tịch 2014Tổng hợp một số điểm mới Luật Hộ tịch năm 2014. >>chi tiết
Điểm mới Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014 Điểm mới Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014Tổng hợp những điểm mới Luật thi hành án dân sự... >>chi tiết
Trang: 1 2