luật sư riêng

Cơ sở lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

         Để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cần căn cứ vào các yếu tố sau:
      - Căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhà nước. Doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế quốc dân nên các kế hoạch sản xuất kinh doanh do doanh nghiệp đề ra phải phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhà nước.
     - Căn cứ vào kết quả điều tra nghiên cứu thị trường. Thị trường có vai trò trực tiếp hướng dẫn các doanh nghiệp lựa chọn lĩnh vực hoạt động và phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Kết quả điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trường phải phản ánh được quy mô, cơ cấu đối với từng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, có tính đến tác động của các nhân tố làm tăng hoặc giảm cầu để đáp ứng yêu cầu của công tác lập kế hoạch.
    - Căn cứ vào kết quả phân tích và dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, về khả năng nguồn lực có thể khai thác. Doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phân tích hoạt động kinh doanh thời kỳ trước và dự báo khả năng tương lai ứng với các nguồn lực có thể khai thác được, đặc biệt là dựa vào những lợi thế vượt trội của doanh nghiệp về các mặt chất lượng sản phẩm, kênh tiêu thụ hợp tác liên doanh, khoa học công nghệ so với đối thủ cạnh tranh sẽ góp phần làm tăng khả năng tính khả thi của các phương án kế hoạch. Các chỉ tiêu chất lượng của hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải được chú trọng tập trung phân tích.
       
      Văn phòng luật sư Nam Hà Nội (HSLAWS) chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về tái cấu trúc doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế, chúng tôi tin tưởng sẽ đem lại những dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tốt nhất đến cho khách hàng.

                    
 
                                     V ĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS 
                  Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
                                 Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Cơ sở lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   2IXLNU
 

Tin đã đăng