luật sư riêng

Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

Có bốn yếu tố chủ đạo ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch kinh doanh:
     - Cấp quản lý: cấp quản lý càng cao thì việc lập kế hoạch càng mang tính chiến lược. Kế hoạch tác nghiệp chiếm ưu thế trong công tác lập kế hoạch của các nhà quản trị kinh doanh.
    - Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Có bốn giai đoạn trong chu kỳ sống và chu kỳ kinh doanh mà doanh nghiệp phải trải qua là hình thành, tăng trưởng, chín muồi và suy thoái.
    - Độ bất ổn của môi trường: Môi trường càng bất ổn bao nhiêu thì kế hoạch càng mang tính định hướng và ngắn hạn bấy nhiêu. Những doanh nghiệp hoạt động trong môi trường tương đối ổn định thường có những kế hoạch dài hạn, tổng hợp và phức tạp, trong khi những doanh nghiệp hoạt động trong môi trường động lại có những kế hoạch ngoại và ngắn hạn.
   - Thời gian của mục tiêu đề ra: Kế hoạch dài hay ngắn phụ thuộc vào kế hoạch đó nhằm thực hiện mục tiêu gì. Kế hoạch cho một thời gian quá dài hay quá ngắn đều phi hiệu suất. Do vậy kế hoạch phải phù hợp với thời gian đặt ra cho mục tiêu cần đạt được.
       Văn phòng luật sư Nam Hà Nội (HSLAWS) chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về tái cấu trúc doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế, chúng tôi tin tưởng sẽ đem lại những dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tốt nhất đến cho khách hàng.
 
                             
 
                                     V ĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS 
                   Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
                                 Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   G42AAI
 

Tin đã đăng