Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn Năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn Năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất năm 2014 Trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn...
Xem thêm
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Văn Quan

Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Văn Quan

Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Văn Quan thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012
Xem thêm
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Văn Lãng

Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Văn Lãng

Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Văn Lãng thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012
Xem thêm
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Tràng Định

Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Tràng Định

Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Tràng Định thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012
Xem thêm
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Lộc Bình

Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Lộc Bình

Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Lộc Bình thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012
Xem thêm
Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Hữu Lũng

Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Hữu Lũng

Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 673559 lượt

090 574 6666