Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hoành Bồ Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hoành Bồ Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hoành Bồ Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014

Bảng giá đất ở, sản xuất kinh doanh Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 672424 lượt

090 574 6666