Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND

Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND

Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên năm 2014...
Xem thêm
Tỉnh Thái Nguyên - Khung giá đất năm 2013

Tỉnh Thái Nguyên - Khung giá đất năm 2013

Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 2012 quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Xem thêm
Bảng giá đất thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên năm 2012

Bảng giá đất thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên năm 2012

Bảng giá đất thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...
Xem thêm
Bảng giá đất thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên năm 2012

Bảng giá đất thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên năm 2012

Bảng giá đất thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...
Xem thêm
Bảng giá đất ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên năm 2012

Bảng giá đất ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên năm 2012

Bảng giá đất ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...
Xem thêm
Bảng giá đất huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên năm 2012

Bảng giá đất huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên năm 2012

Bảng giá đất huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 672381 lượt

090 574 6666