Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Lào Cai ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lào Cai năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lào Cai năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lào Cai năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ...
Xem thêm
Giá đất huyện Bát Xát năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Bát Xát năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Bát Xát năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ...
Xem thêm
Giá đất huyện Bắc Hà năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Bắc Hà năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Bắc Hà năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ...
Xem thêm
Giá đất huyện Bảo Thắng năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Bảo Thắng năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Bảo Thắng năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ...
Xem thêm
Giá đất huyện Bảo Yên năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Bảo Yên năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Bảo Yên năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ...
Xem thêm
Giá đất huyện Mường Khương năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Mường Khương năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Mường Khương năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ...
Xem thêm
Giá đất huyện Sa Pa năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Sa Pa năm 2011 tỉnh Lào Cai

Giá đất huyện Sa Pa năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 781821 lượt

090 574 6666