Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Giá đất phi nông nghiệp Thị Xã Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Thị Xã Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Thị Xã Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Tam Nông Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Tam Nông Tỉnh Phú Thọ Năm 2014

Giá đất phi nông nghiệp Huyện Tam Nông Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 932345 lượt

090 574 6666