Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Sơn La  ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Sơn La Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Sơn La Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất ở tại đô thị Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất ở tại đô thị Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất ở tại đô thị Tỉnh Sơn La Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Sơn La Năm 2014

Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Sơn La Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND...
Xem thêm
Quyết định số 3333/QĐ-UBND

Quyết định số 3333/QĐ-UBND

Quyết định số 3333/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01/01/2014...
Xem thêm
Khung giá đất Tỉnh Sơn La năm 2013

Khung giá đất Tỉnh Sơn La năm 2013

Khung giá đất Tỉnh Sơn La năm 2013 ban hành kèm theo Quyết đinh Số: 2940/QĐ-UBND Tỉnh Sơn La.....
Xem thêm
Quyết định ban hành khung giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013

Quyết định ban hành khung giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013

Quyết đinh Số: 2940/QĐ-UBND Tỉnh Sơn La ban hành về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Sơn La năm 2013...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 781823 lượt

090 574 6666