Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Thái Bình  ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Bình Năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Bình Năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Bình Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013

Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013

Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 29/12/2012
Xem thêm
Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013

Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013

Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 29/12/2012
Xem thêm
Bảng giá đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013

Bảng giá đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013

Bảng giá đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 29/12/2012
Xem thêm
Quyết định khung giá đất tỉnh Thái Bình năm 2013

Quyết định khung giá đất tỉnh Thái Bình năm 2013

Quyết định số 3152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành bảng giá đất và quy định về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2013 ngày 29/12/2012
Xem thêm
Khung giá đất ở, đất sản xuất đất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011

Khung giá đất ở, đất sản xuất đất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011

Khung giá đất ở, đất sản xuất đất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011 ban hành kèm theo quyết đinh Số: 3013/QB-UBND Tỉnh Thái Bình...
Xem thêm
Khung giá đất Nông Nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011

Khung giá đất Nông Nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011

Khung giá đất Nông Nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011 ban hành kèm theo quyết đinh Số: 3013/QB-UBND Tỉnh Thái Bình...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 672390 lượt

090 574 6666