Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ...
Xem thêm
Khung giá đất nông thôn Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất nông thôn Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất nông thôn Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang...
Xem thêm
Khung giá đất nông thôn Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất nông thôn Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất nông thôn Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang...
Xem thêm
Khung giá đất nông thôn Huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất nông thôn Huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất nông thôn Huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang...
Xem thêm
Khung giá đất nông thôn Huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất nông thôn Huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất nông thôn Huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang...
Xem thêm
Khung giá đất nông thôn Huyện Chiêm Hóa Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất nông thôn Huyện Chiêm Hóa Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất nông thôn Huyện Chiêm Hóa Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang...
Xem thêm
Khung giá đất ở đô thị tại các huyện trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất ở đô thị tại các huyện trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Khung giá đất ở đô thị tại các huyện trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang năm 2011 ban hành kèm theo quyết định Số: 38/2010/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 837282 lượt

090 574 6666