luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Cung cấp văn bản pháp luật, bản tin pháp luật

Cung cấp văn bản pháp luật, bản tin pháp luật

Cung cấp văn bản pháp luật, bản tin pháp luật


Dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật là dịch vụ trực tuyến theo vụ việc, có xác định phạm vi chuyên đề mà khách hàng lựa chọn. Có bản tin Pháp luật hàng tuần.
 
Dịch vụ Cung cấp văn bản pháp luật , bản tin pháp luật là dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến theo vụ việc, có xác định phạm vi chuyên đề mà khách hàng lựa chọn, xây dựng căn cứ pháp lý và quy chuẩn hệ thống pháp lý của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, HSLAWS dự liệu và cảnh báo hậu quả pháp lý có thể xảy ra, hỗ trợ cho các Doanh nghiệp, Cá nhân về thông tin pháp luật, đảm bảo việc thực hiện các hoạt động trong các quan hệ giao dịch theo đúng các quy định mới nhất...
 
CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH ĐƯỢC LIỆT KÊ DƯỚI ĐÂY:

Danh mục dịch vụ

Hệ thống cơ sở dữ liệu Pháp luật Hệ thống cơ sở dữ liệu Pháp luật

Cơ sở dữ liệu pháp luật là một hệ thống các thông tin được lưu trữ trong trang thông tin pháp luật của HSLAWS, là trang thông tin mang tính hệ thống để thỏa mãn nhu cầu khai thác thông tin của khách hàng
>>chi tiết
Bản tin pháp luật HSLAWS, tra cứu thông tin pháp luật Bản tin pháp luật HSLAWS, tra cứu thông tin pháp luật
Bản tin pháp luật của HSLAWS là trang thông tin cập nhật thường xuyên những văn bản pháp luật mới được ban hành trong tuần, những văn bản pháp luật về kinh tế, đầu tư ...
>>chi tiết
Xác định tính hiệu lực của các văn bản pháp luật Xác định tính hiệu lực của các văn bản pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó các quy tắc xử sự chung được nhà nước đảm bảo thực hiện ...
>>chi tiết
Cung cấp Biểu mẫu văn bản Cung cấp Biểu mẫu văn bản
 
Nhằm hỗ trọ khách hàng thuận lợi trong việc tra cứu biểu mẫu văn bản, HSLAWS cập nhật và cung cấp hệ thống biểu mẫu văn bản thông dụng
>>chi tiết