luật sư riêng

DA hợp tác công tư PPP, BT, BTO, BOT, BCC

DA hợp tác công tư PPP, BT, BTO, BOT, BCC

DA hợp tác công tư PPP, BT, BTO, BOT, BCC

Với nhu cầu vốn hàng trăm tỉ USD để phát triển hạ tầng trong 10 năm tới, Chính phủ phải nhờ đến sự cộng tác về vốn, nguồn nhân lực từ khu vực tư nhân. Điều này là cơ sở tiền đề cho các dự án hợp tác công ty PPP và các hợp đồng BT, BOT, BTO được hình thành và gia tăng như hiện nay.
 Dân chủ hóa nền kinh tế, minh bạch thông tin là những điểm nhấn quan trọng trong thông điệp đầu năm của Thủ tướng Chính phủ, hướng đến nền kinh tế thị trường.
 
         Để thực hiện được thông điệp trên, mô hình hợp tác công tư (PPP) sẽ là một trong những giải pháp “thử lửa” mang tính trọng tâm trong năm 2014. Đây được hiểu là sự kết hợp giữa Nhà nước và tư nhân nhằm xây dựng và phát triển các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông công cộng… nâng cao môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của quốc gia. Trước đó các dự án BT, BOT, BTO cũng đã được triển khai rộng rãi góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng đất nước. Tuy nhiên, do mới đươc áp dụng nên quá trình thực thi vẫn còn nhiều hạn chế. Với các đánh giá của nhiều chuyên gia, HSLAWS mạnh dạn tổng hợp và đưa ra các phân tích cụ thể, từ đó cung cấp các gói dịch vụ tư vấn pháp luật phù hợp nhất với yêu cầu của các Nhà đầu tư liên quan đến:
 
            6. Hợp đồng liên doanh

Danh mục dịch vụ

Dự án hợp tác công tư PPP Dự án hợp tác công tư PPPMô hình hợp tác công tư (PPP) thường được nhắc đến như là một cách thức mới và hiệu quả giúp giải quyết vấn đề quá tải cơ sở hạ tầng (CSHT) - một trong những nút thắt cơ bản của nền kinh tế... >>chi tiết
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước Việt Nam. >>chi tiết
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO) Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO)Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận. >>chi tiết
Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước Việt Nam. >>chi tiết
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân. >>chi tiết
Hợp đồng liên doanh Hợp đồng liên doanhHợp đồng liên doanh phải do đại diện có thẩm quyền của các bên liên doanh ký vào từng trang và ký đầy đủ vào cuối hợp đồng. Hợp đồng liên doanh có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư chứ không phải kể từ ngày ký hợp đồng liên doanh >>chi tiết