☇ Với nhu cầu vốn hàng trăm tỉ USD để phát triển hạ tầng trong 10 năm tới, Chính phủ phải nhờ đến sự cộng tác về vốn, nguồn nhân lực từ khu vực tư nhân. Điều này là cơ sở tiền đề cho các dự án hợp tác công ty PPP và các hợp đồng BT, BOT, BTO được hình thành và gia tăng như hiện nay.

☇ Dân chủ hóa nền kinh tế, minh bạch thông tin là những điểm nhấn quan trọng trong thông điệp đầu năm của Thủ tướng Chính phủ, hướng đến nền kinh tế thị trường.

☇ Để thực hiện được thông điệp trên, mô hình hợp tác công tư (PPP) sẽ là một trong những giải pháp “thử lửa” mang tính trọng tâm trong năm 2014. Đây được hiểu là sự kết hợp giữa Nhà nước và tư nhân nhằm xây dựng và phát triển các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông công cộng… nâng cao môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của quốc gia. Trước đó các dự án BT, BOT, BTO cũng đã được triển khai rộng rãi góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng đất nước. Tuy nhiên, do mới đươc áp dụng nên quá trình thực thi vẫn còn nhiều hạn chế. Với các đánh giá của nhiều chuyên gia, HSLAWS mạnh dạn tổng hợp và đưa ra các phân tích cụ thể, từ đó cung cấp các gói dịch vụ tư vấn pháp luật phù hợp nhất với yêu cầu của các Nhà đầu tư liên quan đến:


Quy trình lựa chọn dự án PPP

Quy trình lựa chọn dự án PPP

Lựa chọn dự án là một trong những bước quan trọng trong quá trình thực hiện dự án hợp tác công tư PPP.
Xem thêm
Các khó khăn gặp phải khi thực hiện PPP

Các khó khăn gặp phải khi thực hiện PPP

PPP là mô hình hợp tác giữa một bên là Nhà nước và một bên là tư nhân nên quá trình thực hiện Dự án cũng phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố chính trị.
Xem thêm
Quy trình PPP

Quy trình PPP

Các bước trong quy trình thực hiện dự án hợp tác PPP thường bao gồm 4 giai đoạn chính sau:
Xem thêm
Các mô hình PPP và lựa chọn các phương án hợp đồng

Các mô hình PPP và lựa chọn các phương án hợp đồng

Trong thực tiễn áp dụng hình thức hợp tác đầu tư PPP ở nhiều nước trên thế giới, đã hình thành và phát triển các mô hình về PPP.
Xem thêm
Tổng quan về hợp tác công tư PPP

Tổng quan về hợp tác công tư PPP

Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế hội nhập, nhu cầu cơ sở hạ tầng tại Việt Nam ngày càng tăng nhanh, trong khi đó, ngân sách của Chính Phủ và các nhà tài trợ là có hạn thì “Hợp tác công tư” (PPP) được coi là giải pháp hoàn hảo.
Xem thêm
Thời điểm chuyển giao công trình Dự án BT

Thời điểm chuyển giao công trình Dự án BT

Hợp đồng BT là hình thức đầu tư được ký kết giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT...
Xem thêm
Những bất cập trong việc bàn giao mặt bằng Dự án Xây dựng - chuyển giao (BT)

Những bất cập trong việc bàn giao mặt bằng Dự án Xây dựng - chuyển giao (BT)

Hợp đồng BT được quy định cụ thể trong Luật đầu tư 2005 và Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng- chuyển giao- kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao, ngoài ra việc giao kết, thực hiện Hợp đồng còn phải phù hợp với Luật Thương mại 2005 và Bộ Luật Dân sự 2005...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673275 lượt

090 574 6666